Інформаційна відкритість закладу

Установчі документи

 1. Статут закладу освіти
 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 3. Структура та органи управління закладу освіти
 4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 6. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником  – відповідно до висновків ІРЦ обслуговуються діти м. Рівне
 7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 8. Мова освітнього процесу — українська
 9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
 10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 11. Результати моніторингу якості освіти
 12. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 13. Правила прийому до закладу освіти
 14. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 15. Додаткові освітні послуги  – відсутні
 16. Булінг
 17. Вартість харчування
 18. Академічна доброчесність
 19. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Фінансова звітність