Інформаційна відкритість закладу

Установчі документи

 1. Статут закладу освіти
 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 3. Структура та органи управління закладу освіти
 4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 6. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 7. Мова освітнього процесу — українська
 8. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
 9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 10. Результати моніторингу якості освіти
 11. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 12. Правила прийому до закладу освіти
 13. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 14. Додаткові освітні послуги відсутні
 15. Вартість харчування

Фінансова звітність