Результати моніторингу якості освіти

Освітнє середовище ЗДО “Центр Пагінець”

 

Фахова діяльність педагогічних працівників ЗДО “Центр Пагінець”

Здобувачі освіти ЗДО “Центр Пагінець”.

Забезпечення всебічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами та  набуття ними життєвого соціального досвіду.

Комплексне вивчення рівня розвитку дітей проводиться командою психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освтніми потребами та вихователями груп тричі на рік:  вересень, січень, травень.

На основі результатів спеціалістами спільно з батьками складаються індивідуальні програми розвитку окремо для кожної дитини з особливими освітніми потребами.

Результати оцінки є конфіденційними та обговорюються  особисто з батьками дитини або особами, що їх замінюють.