Результати моніторингу якості освіти

Освітнє середовище ЗДО “Центр Пагінець”

Діагностика розвивального середовища груп

Загальний відсоток розвивального середовища

Моніторинг ранній, молодший

Моніторинг середні, старші

Фахова діяльність педагогічних працівників ЗДО “Центр Пагінець”

Використання ІКТ, форми роботи.

Моніторинг використання інноваційних технологій

Оцінка професійного розвитку педагогів

Якісний склад працівників

Здобувачі освіти ЗДО “Центр Пагінець”.

Забезпечення всебічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами та  набуття ними життєвого соціального досвіду.

Діти з ООП

Комплексне вивчення рівня розвитку дітей проводиться командою психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освтніми потребами та вихователями груп тричі на рік:  вересень, січень, травень.

На основі результатів спеціалістами спільно з батьками складаються індивідуальні програми розвитку окремо для кожної дитини з особливими освітніми потребами.

Результати оцінки є конфіденційними та обговорюються  особисто з батьками дитини або особами, що їх замінюють.