Булінг

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в ЗДО «Центр Пагінець»

 1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування) стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, або про який отримали достовірну інформацію, керівника ЗДО «Центр Пагінець» або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі.
 2. У ЗДО «Центр Пагінець» заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу. Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.
 3. Керівник ЗДО «Центр Пагінець» у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):
 4. невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);
 5. за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
 6. повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;
 7. повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;
 8. скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі – комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

Склад комісії, права та обов’язки її членів.

 1. Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».
 2. Склад комісії затверджується наказом керівника ЗДО «Центр Пагінець». Комісія виконує свої обов’язки на постійній основі.
 3. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів. До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі.
 4. Член комісії має право:
 5. ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці;
 6. подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;
 7. брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
 8. висловлювати окрему думку усно або письмово;
 9. вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.
 10. Член комісії зобов’язаний:
 11. особисто брати участь у роботі комісії;
 12. не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
 13. виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов’язками, доручення голови комісії;
 14. брати участь у голосуванні.

Порядок роботи комісії

 1. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в ЗДО «Центр Пагінець»; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі, де стався випадок булінгу (цькування); з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.
 2. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова.
 3. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

(відповідно до листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 “Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 №2657-VIII”)

 1. В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, створеної у закладі з розгляду випадків булінгу, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі.
 2. Виконується рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО «Центр Пагінець».
 3. Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг,  стали його свідками або постраждали від булінгу.
 4. Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування).

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»