Освітні програми, що реалізуються в закладі

Освітня програма:

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

Навчальні програми:

  1. «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. – Білан А.І.) – для дітей загального розвитку;
  2. Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт”;
  3. Програмно-методичний комплекс “Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення” (авт. Трофименко Л.І.);
  4. Програма розвитку дітей “Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення” (авт. Рібцун Ю.В,);
  5. Програма раннього втручання для дітей із затримкою розвитку “Маленькі сходинки” (М. Пітерсі та Р. Трелоар)

  Парціальні програми:

  1. Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років “Вчимося жити разом” Піроженко Т.О., Хартман О.Ю.