Вартість харчування

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

20.08. 2020                                         м. Рівне                                          № 189-осн.
Про порядок нарахування
батьківської плати у
закладах дошкільної освіти

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (зі змінами), наказу МОН України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами), Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом МОЗ та МОН України від 01.06.2005 № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН і МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227 (зі змінами), рішення Рівненської міської ради від 25.09.2014 № 4510 «Про організацію безкоштовного харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції (АТО)», розпорядження міського голови від 10.08.2020 № 593-р «Про встановлення грошової норми вартості харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної освіти», наказу управління освіти від 26.12.2019 № 600-осн. «Про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних групах НВК № 14,17», з метою забезпечення повноцінного харчування дітей в закладах дошкільної освіти
НАКАЗУЮ:
1. Встановити з 01 вересня 2020 року грошову норму вартості харчування одного дня на 1 дитину:
– в закладах дошкільної освіти (групах) загального типу для дітей раннього віку (від 1 до 3 років) – 28.00 грн. та для дітей передшкільного віку (від 3 до 6 років) – 34.00 грн.;
– у закладах дошкільної освіти (групах) компенсуючого типу (санаторних) для дітей раннього віку (від 1 до 3 років) – 32.00 грн. та для дітей передшкільного віку (від 3 до 6 років) – 38.00 грн.;
– у закладах дошкільної освіти (групах) компенсуючого типу (спеціальних) для дітей раннього віку (від 1 до 3 років) – 30.00 грн. та для дітей передшкільного віку (від 3 до 6 років) – 36.00 грн.
2. Встановити батьківську плату за харчування в закладах дошкільної освіти у розмірі 60% від вартості харчування.
3. Забезпечити режим харчування:
– триразове харчування у закладах дошкільної освіти загального типу при 10,5- 12-годинному перебуванні дітей;
– чотириразове харчування у закладах дошкільної освіти (групах)
компенсуючого типу (санаторних та спеціальних).
4. Забезпечити безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітям, батьки яких є учасниками АТО (ООС); дітям, з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
5. Звільнити батьків або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей:
– у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється Законом України «Про Державний бюджет України» для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
– у закладі дошкільної освіти (яслах-садку) компенсуючого типу (санаторному) № 16 Рівненської міської ради для дітей з латентною туберкульозною інфекцією;
– у закладі дошкільної освіти (яслах-садку) компенсуючого типу (спеціальному) № 35 Рівненської міської ради; закладі дошкільної освіти (яслах-садку) компенсуючого типу (спеціальному) «Центр Пагінець» Рівненської міської ради; Рівненському навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина» Рівненської міської ради для дітей з особливими освітніми потребами (у дошкільних групах).
6. Забезпечити пільгову оплату за харчування в розмірі 50 % для батьків у сім’ях яких троє і більше дітей. Нарівні з рідними дітьми враховувати падчерок та пасинків, які проживають у цій сім’ї, якщо вони не були враховані в сім’ї іншого з батьків, а також дітей, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування.

7. Директорам ЗДО, НВК № 14,17:

7.1. Здійснити організаційні заходи щодо роз’яснення розпорядження міського голови про встановлення грошової норми вартості харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної освіти (групах) загального типу.

                                                                                                                  До 01.09.2020
7.2. Забезпечити складання меню-розкладки окремо для двох вікових груп: для дітей віком до 3-х років та дітей віком від 3 до 6(7) років відповідно до затверджених норм харчування.

                                                                                                                        Постійно
7.3. Підвищити персональну відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати (не пізніше 20 числа поточного місяця, за який вноситься плата).

                                                                                                                         Постійно

7.4. Вживати дієві заходи щодо поліпшення стану виконання норм харчування та забезпечення постійного контролю за організацією харчування дітей в закладах дошкільної освіти.

                                                                                                                         Постійно

8. Директору ЗДО № 16:

Підготувати наказ про звільнення від плати за харчування дітей з латентною туберкульозною інфекцією на підставі медичного висновку КП “Рівненський обласний фтізіопульмонологічній медичний центр” Рівненської обласної ради. Копію наказу надати у відділ батьківської плати.

До 01.09.2020

9. Директорам ЗДО № 35, ЗДО «Центр Пагінець», РНРЦ «Особлива дитина»:
підготувати наказ про звільнення від плати за харчування дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку на підставі висновків Рівненського інклюзивно-ресурсного центру. Копію наказу надати у відділ батьківської плати.
До 01.09.2020

10. Вважати наказ від 15.08.2019 №337-осн. «Про порядок нарахування батьківської плати у закладах дошкільної освіти» таким, що втратив чинність.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти з фінансово-економічних питань І. Кіруцу.

Начальник управління                                                                    В. Харковець