Інформація про отримані товари, роботи, послуги як благодійна допомога

Звіт про надходж. мат. цін. за батьк. кошти 1кв.2019