Граматичні намистинки для вашої дитинки

Ігри та вправи на розвиток граматичної сторони мовлення.

Граматика, у широкому значенні слова – це наука, яка вивчає правила зміни слів, їх поєднання у реченні. У вузькому значенні, граматика – це наука про будову мови, засвоєння граматичних значень.

До 4-5 років дитина практично повністю оволодіває  граматичною будовою рідної мови.  Тому слід звернути увагу, наскільки правильно вона формулює речення: чи вміє користуватись словотвором для утворення нових слів, чи правильно узгоджує слова, чи звертає увагу на помилки у власному та чужому мовленні, чи вміє  виправити допущену помилку, чи не пропускає головні члени речення.  

Запропоновані нами ігри та вправи допоможуть дітям засвоїти основні граматичні категорії – роду, числа та відмінка, а також навчиться, використовувати суфікси, утворювати присвійні та відносні прикметники, узгоджувати прикметники з іменником, вживаючи префікси – дієслова. Граючи з дитиною, ви непомітно для нього, у цікавий та доступній формі зможете визначити, чи правильно ваш малюк вживає відмінкові закінчення, чи розрізняє рід предметів.

Ігри та ігрові завдання

«Хто або що на хмаринці?» закріплення назв іменників.

«Один – багато» (ведміль – ведмеді, зелений – зелені, сидить – сидять);- закріплення форми множини імен іменникі, прикметників, дієслів

 «Він, вона, воно» (він – заєць, вона – дівчинка, воно – сонце); – займенник з іменником.

 «Чого, кого не стало, що забрали?» (м’яча, машини, поні, курки, шапки).

 «Подарувати кому?» (мамі, бабусі, Картусі, котику, песику)

 «Малюю що? Годує кого?»; (знахідний відмінок, малюю – квітку, годую – собаку).

«Чим розчісується хлопчик? Чим чистить зуби?»

«Скажи який, яка,яке?»

(сік – смачний, оранжевий, апельсиновий)

«Веселий рахунок»  – закріплення вміння узгодження числівників з іменниками; ( одна груша, дві груші, п’ять – груш)

«Назви лагідно» –  зменшувально-пестливих іменників (рука – ручка, лапа – лапка, м’яч – м’ячик, слон – слоник)

«Куди?»

«Що, хто без чого?» – формування навички утворення іменників родового відмінка

«Відгадай загадки» – інтригують дітей, стимулюють їхню фантазію, розвивають абстрактне мислення та кмітливість.

«Читаємо разом»  – так як дитина читати ще не вміє, дорослий читає текст, а дитина має прочитати малюнок, узгоджуючи слово у реченні.

«Де хто сидить, де хто заховався?» – прийменники (на, у, в, під, за над та інш.)