«Розвиток діалогічного мовлення – веселі життєві історії»

Зв’язне мовлення виконує низку важливих функцій, головною з яких є комунікативна, що реалізується у двох основних формах — діалозі та монолозі. Кожна з цих форм має свої специфічні особливості, які зумов­люють зміст і характер методики їх формування. Лінгвістика протистав­ляє діалогічне та монологічне мовлення, виходячи з їх різної комуніка­тивної спрямованості, лінгвістичної та психологічної природи.

Діалог – форма мовної комунікації, учасники якої обмінюються репліками-висловлюваннями. Діалогом називають також слухання та промовляння здебільшого невеликих, неповних, еліптич­них речень простої будови, якими обмінюються співрозмовники. Він відбувається у певній ситуації та супроводжується активною й виразною інтонацією, мімікою, жестами. Співрозмовникам знайомий спільний предмет розмови, тому думки та судження стислі, неповні, іноді фрагмен­тарні, Типовим для діалогічного мовлення є активне застосування шаблонів, кліше, мовленнєвих стереотипів, сталих формул спілкування.

Для вправляння дітей в діалогічному мовленні можна використовувати такі прийоми:

Учитися складати речення й удосконалювати діалогічне мовлення діти можуть на індивідуаль­них і підгрупових заняттях, іноді на фронтальних

заняттях. Під час заняття слід звертати увагу на неправильні відповіді дітей, щоб вони могли ви­правити помилку. Необхідно ретельно добирати лексичний матеріал, доступний дітям у складово­му та граматичному оформленні.

Навчати складати речення, а також давати вправи в діалогічному мовленні можна за необ­хідності. Це своєрідна підготовка до вправ у зв’яз­ному описово-розповідному мовленні.

Форми роботи, що сприяють формуванню діалогічного мовлення:

Одяг для відпочинку.

Наталя в магазині.

Наталя:

Привіт, можете мені допомогти. Мені потрібний новий одяг для відпочинку.

Продавець:

 – Добре.

Наталя:

 – Мені потрібна сукня.

Продавець:

– Візьміть цю гарну зелену сукню.

Наталя:

 – Ні, мені потрібна червона сукня.

Продавець дає Наталі червону сукню.

Наталя:

– І мені потрібні туфлі.

Продавець:

Поміряйте ці чудові червоні туфлі.

Наталя:

– Ні, чорні туфлі

Продавець:

Ох.

І дає Наталі чорні туфлі.

Наталя:

– Добре, червона сукня і чорні туфлі і … капелюх

Продавець:

–  Вам підійде цей чорний капелюх.

Наталя:

 – Ні, жовтий капелюх.

Продавець дає Наталі жовтий капелюх.

Наталя:

Ідеально, тепер я готова до відпочинку.

Продавець:

Тепер і мені потрібен відпочинок.

Розіграти перед дитиною міні-виставу.  Дати відповіді на запитання:

Запропонувати дитини розіграти інсценівку з дорослим в ролях. Якщо буде потреба,  скласти з дитиною план діалогу (схематичний, малюнковий).

Підготувала вчитель-логопед: Губеня І.В.