Звіт по роботі групи соціально-педагогічного патронату за 2018-2019 н.р.

Проаналізувавши контингент дітей за останні кілька років роботи центру, можемо сміливо зробити висновок про різке зростання важких, комплексних вад серед дітей, які досить важко та повільно піддаються корекції. Найчастіше це відбувається за наступних обставин:

            У зв’язку з цим постає проблема відбору потенційної групи дітей, які можуть бути охоплені освітніми послугами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Зазвичай таким дітям рекомендують роботу на ІНП або дистанційне навчання. Тому, основним завданням, яке виокремила група соціально-педагогічного патронату на даний навчальний рік, була підготовка дітей до інтеграції їх у дитячий колектив, реалізація якого включала наступні напрямки:

            У 2018 – 2019 н. р. на групі соц.-пед. патронату були задіяні 2 педагога: вихователь – Конончук Ю. В. та соціальний педагог – Чабан К. П.

            Так, за період з жовтня 2018 р. по травень 2019 р. було проведено 481 індивідуально-корекційне заняття за заздалегідь складеними програмами (охоплено 19 дітей), батьківські збори з теми «Створення ігрового розвивального середовища в домашніх умовах» (Конончук Ю. В., Чабан К. П.), тренінг для батьків «Практична організація домашніх занять» (Конончук Ю. В.), тренінгове заняття «Формування ефективної взаємодії батьків і дітей» (Чабан К. П.) засідання клубу «Радять мами» з різних нагальних потреб (Конончук Ю. В.), індивідуальні консультації (за вимогою) – Конончук Ю. В., Чабан К. П.

            Варто відзначити активність окремих батьків у житті центру, зокрема: свята осені, новорічних ранках, тижня БЖД, благодійній ярмарці. Завдяки злагодженій роботі, комплесному підходу та вдалій взаємодії з батьками, у адаптаційні групи було переведено 11 дітей, що більше у порівнянні із попередніми роками.

            Проаналізувавши ефективність корекційної роботи за весь навчальний рік, ми помітила позитивні зміни як зі свого боку, так і з боку сім’ї:

            Але, попри всі позитивні зміни ми продовжуємо стикатися і з певними труднощами.

По-перше: у зв’язку з тим, що значна частина мам знаходиться у декретній відпустці або працюючі, існують значні труднощі у організації різноманітних тренінгів, практичних занять і т. д. (присутність на подібних заходах складає 3-4 мами).

По-друге: низька активність батьків у відновленні та поповненні матеріально-технічного забезпечення (канцтоварів, посібників).

По-третє: уже не перший рік на групі практикується така адаптаційна форма роботи, під час якої дитина відвідує групу разом із педагогом, знайомиться із дитячим та дорослим колективом, робить спроби включення у режимні моменти. Підбір групи здійснюється відповідно до віку дитини на даний час. Але, статус групи щороку змінюється, а дитина все ще залишається у тих вікових рамках. І доводиться знову звикати до нової групи, нових педагогів і нових дітей.

По-четверте: заняття на групі соц.-пед. патронату переважно індивідуальні, зрідка – під групові. Тому педагогу легше встановити контакт з дитиною, виявити її сильні та слабкі сторони. Дитина швидко звикає до роботи і виконує усі прохання педагога. Однак, коли дитина потрапляє у нову групу, де їй ще доведеться налагоджувати нові контакти, дитина може проявляти себе не зовсім адекватно, випробовуючи при цьому увесь колектив групи. Зазвичай, таку поведінку дитини важко передбачити і виявляється, що наші рекомендації не завжди співпадають з дійсністю.

            Проаналізувавши усі недоліки, пропонуємо наступні шляхи їх вирішення:

  1. Запропонувати батькам хоча б один раз на три місяці поповнювати кабінет канцелярією, вживаними іграшками та іграми, які знаходяться у робочому стані;
  2. Визначити «червень» місяцем адаптаційної роботи для дітей, які відвідуватимуть центр у новому навчальному році та відвідувати саме ту групу, у якій згодом опиниться дитина (оскільки в червні уже сформовані списки дітей).