Рефлексія як профілактика емоційного вигорання

Рефлексія – це процес глибинного самопізнання суб’єктом своїх внутрішніх психічних станів та актів. Від латинського reflexio – «звернення назад» (тому що визначалося, як звернення уваги на самого себе і свою свідомість, на свої дії), але Сократ, а слідом за ним і Платон, оперували термінами: самопізнання, самоспостереження, самовдосконалення. У своїх «Діалогах з Сократом», Платон давав сократівське трактування: роздуми про людське буття і власне «Я» в ньому, і їх взаємозв’язок на підставі спостережень за собою – є єдиний шлях до самовдосконалення, до внутрішнього духовного розвитку через звільнення від хаосу нав’язливих думок та забобонів. Інструмент для досягнення цієї свободи (також єдиний) – внутрішній діалог.

Роль рефлексії:

Профілактика емоційного вигорання за допомогою рефлексії

Емоційне вигорання може охопити людину будь-якої професії. Однак саме рефлексія здатна допомогти і уникнути його, і, якщо не вдалось вчасно запобігти вигоранню, легше та швидше подолати. Яким саме чином:

Пізнаючи себе, прислухаючись до себе, можна легко уникнути емоційного вигорання, вчасно даючи собі перерву та відпочинок, займаючись тим, що приносить задоволення, чи, принаймні, розуміючи, чому саме колись улюблена робота стала не милою і що необхідно змінити, аби знову бути сповненим сил та ресурсів працівником.