Створення умов для рухового режиму вдома

Вас  цікавить,  як  створити  умови  оптимального рухового  режиму Вашої  дитини?

Організація раціонального рухового режиму є однією з основних умов забезпечення комфортного стану дітей. Крім того, є прямий взаємозв’язок між руховим ритмом і розумовою працездатністю дитини: шкідливою є як недостатня, так і надмірна рухова активність.

Відправною точкою під час організації рухового режиму дітей повинна стати природна потреба організму в русі. Вона становить у середньому від 10 до 12 тисяч локомоцій на добу для дітей 5-6 років; 8-10 тисяч — для дітей 3-4 років; 6-8 тисяч — для дітей 2-3 років. Близько 60-70 % цієї кількості рухів повинно відводитися на період перебування дитини в дошкільному закладі.

Оптимальний руховий режим буде вважатися за таких умов:

1) співвідношення спокою та рухової діяльності становить, відповідно, як 30% до 70%;

2) упродовж дня у дитини не спостерігається ознак неуважності або явно вираженого стомлення;

3) має місце позитивна динаміка фізичної працездатності дитини;

4) артеріальний тиск дитини упродовж усього дня відповідає віковій нормі.

За ступенем активності дітей можна розділити на три групи:

• нормальні;

• моторні;

• малорухливі.

Установлено, що діти з нормальною руховою активністю мають кращі показники у фізичному розвитку, ніж діти другої та третьої груп, до того ж у них більш стійка психіка й настрій. У малорухливих і моторних дітей процеси саморегуляції менш досконалі, крім того, в багатьох з них розвиваються такі негативні риси характеру, як заздрість, нерішучість, агресивність, неврівноваженість тощо. Ці діти мають потребу в індивідуальному медичному й психолого-педагогічному супроводі. Наприклад, у зміні режиму та якості харчування, збільшенні або обмеженні рухової активності. Одним зі способів нормалізації рухової активності моторних і малорухливих дітей є їхня дружба, заснована на спільності інтересів.