Підвищення ефективності роботи вчителя – логопеда за допомогою прийомів Монтессорі – педагогіки

В сучасній педагогічній практиці система М. Монтессорі, розроблена ще на початку XX століття, вважається альтернативою традиційній вітчизняній освітній системі і до цих пір викликає величезний інтерес у педагогів та батьків.
Окремі методи та прийоми Монтессорі – педагогіки отримали широке розповсюдження в спеціальній освіті. Оскільки ідея самоосвіти дітей в спеціально підготовленому середовищі, врахування сенситивних періодів розвитку, ігрова форма навчання, індивідуальний підхід, підвищена увага до побутової, практичної діяльності являються актуальними і необхідними для будь – якої дитини з особливими освітніми потребами, в тому числі і для дітей дошкільного віку, що мають діагноз ЗНМ.
Діти даної категорії мають певні особливості, такі як не сформованість навиків самообслуговування, порушення планування та організації власної діяльності, регулюючої та плануючої функції мови. Знаходячись у колективі, вони не реагують на словесні інструкції дорослих, не можуть зосередитись на завданні, тяжко переключаються. Багато дошкільників демонструють негативізм по відношенню як до навчальної, так і ігрової діяльності. Все це затрудняє організацію фронтальних та підгрупових занять, змушує спеціалістів шукати нові способи та прийоми підвищення якості корекційної роботи.

Класична Монтессорі – педагогіка потребує спеціально облаштованого розвиваючого середовища, великої кількості авторських навчальних посібників, спеціально навченого персоналу, тому її використання в повній мірі в умовах дошкільного закладу неможливе. Однак, досвід роботи по впровадженню методики Монтессорі в освітньо – корекційний процес на протязі багатьох років, показав необхідність використання окремих прийомів даної педагогічної системи, їх відповідність потребам дошкільників з тяжкою затримкою мови. Одним із таких прийомів є «Монтессорі – круг», який використовується на початку і в кінці підгрупового заняття.
Круг відрізняється від традиційної освітньої діяльності, під час якої діти більшу частину часу проводять за столами. Практично це – організаційний момент, який дозволяє створити позитивний емоційний настій. Підготувати їх до початку заняття.
Тривалість роботи у крузі 5-7 хвилин, і за цей короткий час використовується величезна різноманітність корекційних методів та прийомів. Це можуть бути пальчикові, логопедичні, динамічні ігри, самомасаж, вправи на концентрацію уваги тощо. На крузі можуть обговорюватися події, які відбуваються в житті дітей, відмічатися дні народження, вивчатися особливості предметів. Круг створює в групі атмосферу довіри і захисту, дозволяє дітям вільно виражати свою думку, дізнаватися багато цікавого.
Структура «Монтессорі – круга» на початку заняття складається з чотирьох сходинок:
1. Привітання. Зазвичай це виконання ритуальної пісні. Що налаштовує дітей на навчальний процес і супроводжується передаванням «вогника», однак можливі різноманітні варіації – наприклад, діти можуть вітатися один з одним тихо чи голосно, згадувати добрі слова, передаючи ліхтарик по кругу. Все залежить від фантазії вчителя – логопеда і мети заняття. Під час привітання проводиться робота по корекції порушень складової структури слова, сили, тембру голосу, темпу мови, автоматизація поставлених звуків.
2. Логопедичне завдання – це виконання артикуляційних і логоритмічних вправ, пальчикова гімнастика, різноманітні дидактичні ігри у відповідності з темою заняття.
3. Вправи на лінії, позначеній на килимі кольоровим скотчем.
В авторській методиці М. Монтессорі це цикл вправ, направлених на концентрацію уваги і розвиток координації. Для підвищення ефективності корекційно – освітнього процесу, враховуючи порушення, які мають діти з ЗНМ і програмові вимоги, вчителями – логопедами був видозмінений класичний метод (класична Монтессорі – лінія, одного кольору, шириною в ступню дитини). Лінія стала трьохкольорова – практично це три круга один в одному – червоний, синій, зелений. Ці кольори вибирались усвідомлено, оскільки вони дозволяють розвивати фонетико – фонематичну систему мови і формувати навики аналізу та синтезу. Наприклад, рухаючись під спокійну музику, діти уважно слухають звуки, що промовляє логопед, визначають голосні вони чи приголосні, а якщо приголосні, то тверді чи м’які та рухаються по лінії відповідного кольору.
Приклад вправ на лінії:
– вправи на координацію мови з рухом;
– вправи на розвиток фонематичних уявлень, навиків звукового аналізу та синтезу (уміння розрізняти голосні та приголосні, виділяти перший та останній звук у слові, закріплення уявлень про тверді та м’які);
– робота над складовою структурою слова (повторення заданого педагогом ритмічного малюнка, ділення слів на склади, визначення кількості складів у слові);
– робота над силою, тембром, висотою голосу;
– вправи на розвиток просторового орієнтування (вправо-вліво, вверх вниз, вперед-назад);
– вправи на розвиток координації рухів (повторення за логопедом послідовності рухів, одночасне виконання вправ лівою та правою рукою, ходьба з предметами);
– імітаційні ігри, які підвищують інтерес, розширюють кругозір спонукають закріпленню матеріалу лексичних тем, автоматизації в мові поставлених звуків. (Наприклад, діти можуть перетворюватися в комарика, бджілку, зображаючи їх політ та звуки, можуть імітувати рухи тварин);
– ігри та пісеньки, які супроводжуються самомасажем для зняття м’язевої напруги. (Під час руху по лінії діти масажують різні частини тілі масажними м’ячиками , пір’їнками, шишками та ін.);
– вправи на релаксацію.
4. Хвилинка тиші – еще одна складова авторської методики М. Монтессорі, яка навчає прийомам самоконтролю, розвиває слухову увагу та сприйняття. Дітям пропонується на протязі хвилини посидіти тихо і послухати звуки за вікном, у кімнаті, тихі слова логопеда і т.д., а потім тихесенько розповісти про почуте.
Структура «Монтессорі – круга» в кінці заняття складається з двох сходинок:
1. Підведення підсумків заняття, оцінка діяльності детей.
2. Ритуал прощання – спільне виконання прощальної пісеньки чи вірша, ритуальне погашення вогника.
Основними моментами ефективного використання Монтессорі – кругів в роботі вчителя – логопеда є:
– реалізація потреби дитини в русі, оскільки діти з ЗНМ часто непосидючі, їм тяжко довгий час сидіти за столами;
– розвиток навиків самоконтролю. Маючи перед очима постійний зоровий орієнтир – яскраву кольорову смужку, дитина може самостійно контролювати якість виконання вправ, що підвищує її самооцінку, звільняючи вчителя – логопеда від необхідності робити дітям зауваження;
– задоволення потреби у багаторазовому повторенні дій. Ритуальність, повторюваність здійснених дитиною дій, спонукає формуванню почуття безпеки, задоволення і спокою;
– релаксація, зняття надмірної емоційної напруги;
– формування довіри до педагога, встановлення позитивного емоційного контакту з ним.
Таким чином, використання таких прийомів Монтессорі – педагогіки, як «Круг», «Ходьба по лінії», «Хвилинка тиші» дозволить суттєво підвищити ефективність корекційно – розвиваючого навчання дітей з вадами мовлення.