Що спричинює виникнення стресу в дитини і як із цим боротися?

батькам

Що спричинює виникнення стресу в дитини

і як із цим боротися?

Стресовий вплив на дітей можуть спричиняти:

Існує безліч рекомендацій зі зняття стресових станів. Як правило, люди­на, прагнучи вийти зі стану стресу, намагається витратити надлишок гор­монів, що виділилися і обумовили подразнення. Одні б’ють посуд, інші — кого-небудь із оточуючих, треті — бігають, віджимаються тощо. Багато дітей починають що-небудь жувати, часто не відчуваючи при цьому смаку їжі. Інакше кажучи, найчастіше людина з допомогою фізичних дій нама­гається вийти зі стресового стану. Ризик виникнення стресового стану особливо значний у дитинстві у разі порушення умов для нормального фізичного розвитку. Наукою давно доведено взаємозумовленість фізичного здоров’я та психічного стану людини. Відчуття фізичного здоров’я, своїх фізичних можливостей і тілесного благополуччя сприяє стійкому відчуттю комфорту.

Відомо, що психічне напруження викликає м’язовий тонус, і, навпа­ки, м’язове напруження приводить до емоційного сплеску. Розслаблення м’язів викликає зниження емоційного напруження та призводить до заспокоєння та відновлення дихання. На думку вчених, кращим засобом для зняття нервового напруження є фізичне навантаження. Шкідливість недостатнього рухового навантаження давно відома. Але не менш небез­печне зневажання такими важливими компонентами здорового способу життя, як сон, харчування, загартовування.

Останніми роками все більше значення в профілактиці стресу надаєть­ся навчанню людини психосаморегуляції стану. Діти набагато швидше і з більшим ефектом навчаються прийомів аутогенного тренування, ніж дорослі. Це обумовлено насамперед тим, що в дітей жвава уява, яка допо­магає їм швидко й легко «ввійти» в потрібний образ.