Застосування оздоровчих технологій у роботі з дітьми з особливими потребами

Пам’ятка для педагогів

 1. Чітко плануйте свою діяльність.
 2. Добре опануйте обрану технологію.
 3. Створюйте відповідне середовище.
 4. Узгоджуйте свої дії з батьками дітей, забезпечуйте єдність підходів дошкільного навчального закладу і батьків до запроваджуваної технології.
 5. Залучайте вихованців тільки за їхнім бажанням.
 6. Будьте самі в доброму настрої.
 7. Слідкуйте за власним здоров’ям.
 8. Пам’ятайте, що здорову дитину може виховувати здоровий педагог.
 9. Регулюйте індивідуальні навантаження, враховуйте принцип прогресуючого     навантаження.
 10. Використовуйте у своїй діяльності екологічно доцільні предмети.
 11. Дотримуйтесь гігієнічних вимог.
 12. Самовдосконалюйтесь.
 13. Володійте знаннями про вплив обраних засобів на організм дитини і на конкретні органи зокрема.
 14. Обліковуйте загальний стан здоров’я кожного вихованця, його психофізіологічні особливості, які виявляються під час навчання.
 15. Відчувайте міру (Не нашкодь!).
 16. Обслуговуйтесь лише такими технологіями, які доцільні в роботі з дітьми дошкільного віку.