Здоров’язбережувальні технології в роботі з дошкільниками. Фітбол.

моторика

Можливість займатися фітнесом не лише дорослим, а й дітям з’явилася порівняно недавно і одразу сподобалася  багатьом батькам. Сьогодні фітнес широко використовують у дошкільних закладах як комплексну здоров’язбережувальну технологію. Фітнес – досить популярний останнім часом вид фізичних навантажень. Та це не просто певні види фізичних вправ, а ціла наука, спрямована на формування механізмів рухової активності людини та вивчення її впливу на організм. Метою занять фітнесом є формування таких фізичних якостей, як сила, гнучкість, витривалість. Фітнес покликаний забезпечити людині гармонію психічного і фізичного здоров’я.

Основними фітнес – програмами, за якими займаються з дошкільниками, є:

Фітбол – гімнастика

Нетрадиційна методика  фітбол – гімнастика є чи не найпростішою у застосуванні та викликає велике емоційне задоволення у дитини. Вона є потужним комплексним засобом оздоровчого, освітнього та виховного впливу на розвиток особистості дитини.

Фітбол – гімнастика включає виконання гімнастичних вправ на великих надувних еластичних м’ячах різного діаметру і конфігурації. Гімнастичні м’ячі являють собою пусті гумові камери, які мають якості  еластичності, незвичайної форми,   яскраве забарвлення, приємний запах, спеціальну поверхню, що не дозволяє легко зсковзнути з м’яча. Перераховані якості гімнастичних м’ячів допомагають створити позитивну емоційну атмосферу, викликати жвавий інтерес у дітей до виконання фізичних вправ і рухів.

Проте, ця робота вимагає від педагога урахування певних особливостей. Наприклад, при порушеннях постави у дітей стрибки на м’ячі слід включати тільки в кінці комплексу фітбол – гімнастики, а саме, після вправ, що зміцнюють відповідні групи м’язів. При виборі м’ячів для фітбол – гімнастики необхідно пам’ятати про їх оптимальні розміри:   – для дітей 3-4 років – діаметр 45 см;   – для дітей 5-6 років – діаметр 50 см;   –  для дітей 7-8 років – діаметр 55 – 60 см.

Варто звернути увагу і на колір обраного м’яча, оскільки кольорова гама   по різному може впливати на психічний стан і фізіологічні функції організму людини. Теплий колір (червоний, жовтогарячий) підвищує активність, підсилює збудження центральної нервової системи. Холодний колір (синій, фіолетовий) навпаки заспокоює. Жовтий і зелений кольори сприяють прояву витривалості. Врахування цього аспекту у підборі обладнання для фітбол – гімнастики надасть можливість різноманітно впливати на психоемоційний стан дитини.

Вправи на м’ячах можна використовувати у навчально-виховному процесі під час різних організаційних форм роботи з дітьми як на заняттях з фізичної культури, фізкультпаузах, валеохвилинках, святах, розвагах тощо, так і на прогулянках. Це сприятиме забезпеченню активної й змістовної рухової діяльності дітей та їхнього оздоровлення.

Вправи фітбол – гімнастики можливо виконувати з різних вихідних положень: сидячи на м’ячі, лежачи на м’ячі обличчям вниз з опорою на кисті рук та стопи ніг, стоячи, тримаючи м’яч в руках. Для уникнення перевтоми дітей під час виконання певної вправи важливо враховувати фізіологічні особливості розвитку дитини дошкільного віку.

Наприклад, дітям складно утримувати рівновагу на великому м’ячі, тому тривалість виконання вправи, сидячи на м’ячі, повинна бути:-  для дітей 3-5 років не більше 3-4 хв;- для дітей 5-7 років не більше 5-7 хв.

Фітбол – гімнастику можна використовувати в усіх вікових групах, проводиться вона як зі всією групою дітей, так і по підгрупам (5-7 чоловік) та індивідуально. Підвищує ефективність виконання фізичних вправ на м’ячах використання музичного супроводу, художнього слова та наявність сюжету, яким об’єднані всі рухові дії. Зокрема, обирати сюжети можна з літературних джерел (оповідання, казки, віршовані твори); з навколишнього життя (побут, трудова діяльність дорослих, об’єкти та явища природи.

Використання сюжету забезпечує ігровий характер рухів, що в свою чергу, надає їм привабливості і виразності. Саме завдяки цьому у дітей підвищується інтерес до виконання фізичних вправ і рухових дій, покращується якість їх виконання.