Типи порушення психофізичного розвитку дітей

Поради педагогу

Поділяють:

Навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку здійснюються з урахуванням особливостей їхнього розвитку,

використанням специфічних заходів та організаційних форм навчальної роботи, залежно від характеру розладу.

Діти, які мають труднощі у навчанні

Серед причин навчальних труднощів переважають певні порушення психофізичного розвитку. Труднощі у навчанні пов’язані з функціональними обмеженнями слуху, мовлення, научуваності, уваги, координації, сприйняття та переробки інформації, гнучкості мислення та ін..