Використання мультфільмів як засобу розвитку мовлення у дітей дошкільного віку

Сьогодні ніхто не сумнівається в тому, що великий вибір інноваційних технологій допомагає педагогам досить цікаво і творчо та ефективно організувати навчально-виховну та корекційну діяльність. Звичайні заняття вже себе вичерпали, елемент новизни зник. Такі заняття не можуть дати тривалого інтелектуального навантаження. Щоб навчання було цікавим, потрібні заняття нового типу.
А саме такими і є заняття з використанням мультфільмів.
Робота з використанням мультфільмів може бути різноманітною за своїм змістом, вона не сумісна з примусом і створює атмосферу вільної та радісної діяльності. Під час такої роботи педагоги вчаться працювати разом із малюком, поважати особистість дитини, не заважати їй розмірковувати й приймати рішення самостійно, не виконувати за неї те, що вона може зробити сама.


Сюжети мультфільмів — стандартні ситуації, у які потрапляють діти в повсякденному житті, у процесі спілкування з іншими членами суспільства. Фахівці виокремлюють кілька принципів дії механізму формування в дітей соціальних установок і цінностей під впливом мультиплікаційних фільмів, зокрема:

Негативний вплив сучасних мультфільмів на розвиток дитини.

Як і будь-який інший медіапродукт, мультфільми можуть впливати на процес розвитку особистості як позитивно так і негативно. На жаль сьогодні, мультиплікаційна індустрія переживає не найкращі часи. Вітчизняних мультфільмів створюють замало, тому звільнену частку на ринку медіапродукції посіли американські та японські мультфільми, що розраховані на іншу аудиторію, ментальність, несуть у собі елементи іншої культури. На думку фахівців, більшість сучасних мультфільмів можуть мати небезпечні для дітей і суспільства наслідки. Низка мультфільмів і мультсеріалів відверто пропагують антисоціальну поведінку, неповагу, цинізм, жорстокість до людей, дискредитують статус дорослих, спонукають до здійснення протиправних дій тощо. Мультфільм сьогодні є знаряддям маніпуляцій свідомістю дітей дошкільного віку. У багатьох мультфільмах неадекватний стиль поведінки демонструють позитивні персонажі. Діти, ідентифікуючи себе із цими героями, наслідуючи їх, поступово засвоюють агресивні моделі поведінки, приймаючи їх як норму.
Сучасні мультфільми характеризуються особливо низьким рівнем мовленнєвої культури. Вони містять грубі, жаргонні слова, неприпустимі для слуху дитини. Наприклад: шмаркач, тупий, гальмо, бовдур, дебіл, кретин. У мультсеріалі «Спанч Боб» (Губка Боб) є серії з назвами: «Ласкаво просимо в помийницю», «Маньяк-душитель» тощо. Також у перекладі багатьох мультфільмів широко використовують жаргонну лексику, як от: прикольно, пофігу, шизове містечко тощо. Крім того, різні герої багатьох сучасних мультфільмів говорять однаковими голосами, однаково сміються, видають однакові звуки. Діти, як не прикро, використовують цю лексику, вважаючи її справжньою, живою, «прикольною». Саме вона може стати для них ґрунтом культури мовлення у подальшому.

Критерії добору якісних мультфільмів.

Критеріями добору мультфільмів з точки зору їх придатності для використання як засобу навчання мови і розвитку мовлення визначено такі:

Методичні вимоги до заняття з використанням мультфільму.

Демонстрація мультфільму в повному обсязі є громіздким і неефективним шляхом розвитку в дошкільників мовлення. Показ усього мультфільму веде до того, що не фільм пристосовується до заняття з дітьми, а заняття «підганяється» до роботи над фільмом.
Існує низка медіадидактичних положень, які є підгрунтям для створення освітніх відеофрагментів для дітей, зокрема:

Методика використання відеофрагментів мультфільмів структурно містить такі етапи роботи:

На кожному етапі пропонуємо дітям спеціальні завдання, розв’язання яких потребує від них значної концентрації уваги.
Пропедевтичний (підготовчий етап) передбачає введення дітей у сюжетну ліню. Готуючи
дітей до перегляду, варто провести коротку бесіду відповідного змісту і лексичну роботу, зокрема ознайомити їх із новими словами.
Переглядовий етап. У роботі з сюжетним матеріалом дорослому необхідно пам’ятати про психологічні принципи установки. Саме установка допоможе перетворити відчуття в цілеспрямоване сприймання, процес добору фактів, їх сортування та оцінювання. Тому перед початком демонстрації мультфільму вихователь має ясно і точно сформулювати мету перегляду. Перегляд мультфільму має тривати до 15 хв. Після перегляду доцільно провести короткий словесний опис змісту або бесіду за змістом – до 5 хв. Потім доцільно використати декілька видів мовленнєвої роботи за сюжетом: закріплення та активізація словника, складання синонімічного ряду, речень за запропонованими словами тощо – до 5 хв. На наступному занятті (можливо після обіду, або наступного дня) слід провести роботу з мікросюжетами мультфільму, використовуючи стоп – кадр або відеоряд. При цьому варто застосовувати різні методи та прийоми, зокрема:
– відповіді на запитання;
– озвучування мікросюжетів;
– коментування;
– вибірковий опис дій і ситуацій;
– використання слів у переносному значенні;
– пригадування пісеньок, загадок;
– визначення особистісно значущих і смішних ситуацій тощо.
Рефлексивний етап. На заключному етапі слід активізувати мовлення на фоні максимальної «включеності» кожної дитини в сюжет. Для цього можна запропонувати дітям поставити дорослому запитання за змістом сюжету або пофантазувати щодо розвитку сюжету на кшталт «а що було б, якби…», «якби я був…., то….» тощо. Ефективним для розвитку мовлення є також методичний прийом, коли порівнюють 2-3 екранізації того самого літературного твору. При цьому можна використовувати мультфільми, зняті в різні періоди.

Пропонуємо Вашій увазі перелік відео сюжетів мультфільмів щодо роботи з розвитку мовлення дошкільників у системі тематичного планування.

Враховуючи індивідуальні особливості дітей, радимо педагогам доповнювати та розширювати поданий лексичний матеріал відповідно до створюваних комунікативних ситуацій.

Лексична тема: Сім’я.

Лексична тема: Мій рідний край.

Лексична тема: Овочі. Фрукти.

Лексична тема:Продукти харчування.

Лексична тема: Свійські тварини, птахи.

Лексична тема: Дикі тварини.

Лексична тема: Комахи.

Лексична тема: Птахи.

Лексична тема: Одяг. Взуття.

Лексична тема: Посуд. Меблі.

Лексична тема: Транспорт.

Лексична тема: Свята. Зима. Дитячі забави.