23.02. – 27.02.2015р. “Форми та методи роботи з дітьми з особливими потребами по вихованню у них патріотичних почуттів”.

ПЛАН ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ

Дата контролю: 23.02. – 27.02.2015р.

Мета контролю: визначення рівня корекційно – виховної роботи щодо патріотичного виховання дітей з особливими потребами старшого віку, виявлення причин і факторів, що визначають якість роботи по патріотичному вихованню дошкільників.

 

 

 

Напрямки вивчення Зміст Методи Термін Хто проводить

1.

Оцінка корекційної роботи з дітьми Відповідність матеріалу віку та розвитку дітей Спостереження за дітьми на корекційних заняттях, під час самостійної діяльності.  23.02 – 27.02 Члени комісії

2.

Оцінка професійної майстерності  педагогів. Методи, прийоми, форми роботи.

 

Уміння планувати і організовувати роботу по патріотичному вихованню протягом дня. – Аналіз проведення занять.- Анкетування вихователів. 23.02 – 27.02 Члени комісії

3.

Створення умов для патріотичного виховання в групі Відповідність наочно – дидактичного матеріалу, патріотичних куточків  віковим та індивідуальним особливостям дітей.  Наявність відповідної методичної та дитячої літератури по патріотичному вихованню.  Аналіз предметно – розвиваючого середовища в групах.  25.02. Ковальчук Т.Л.Члени комісії

4.

Планування роботи Відповідність календарних планів віку та індивідуальним особливостям дітей.

 

Перегляд календарних планів 26.02. Ковальчук Т.Л.

5.

 Робота з батьками по даній проблемі Ефективність організації різноманітних форм роботи з батьками. Аналіз наочної інформації для батьків.Анкетування батьків. 27.02. Члени комісії