“Булінг – правова сторона питання”

Що таке булінг?

Булінг – це форма негативної поведінки, яка передбачає систематичне та цілеспрямоване заподіяння фізичного, емоційного чи психологічного страждання одному або декільком іншим особам. Це може включати в себе образи, інтимні погрози, фізичні напади, шантаж, ігнорування, поширення чуток та інші форми поведінки, спрямовані на завдання шкоди іншій особі.

Види булінгу:

Фізичний булінг: Включає в себе будь-яку форму фізичного насильства, таку як удари, ляпаси, штовхання, кидання предметами та інші фізичні напади.

Емоційний (вербальний) булінг: Полягає в образах, лайці, погрозах, шантажі, відмові від спілкування та інших формах вербального насильства, спрямованих на вразливу особу.

Соціальний булінг: Це ізоляція, ігнорування, спростування, поширення чуток та інші дії, спрямовані на виключення особи з групи або спільноти.

Відповідальність за випадки булінгу перед законом в Україні:

Українське законодавство передбачає відповідальність за випадки булінгу згідно з наступними законами та статтями:

Кримінальна відповідальність: У випадках, коли булінг призводить до серйозних тілесних ушкоджень або смерті, особи, винні у таких діях, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України.

Адміністративна відповідальність: У випадках менш серйозних порушень, наприклад, неприпустимої поведінки або нанесення невеликих тілесних ушкоджень, може бути застосована адміністративна відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Цивільна відповідальність: У жертв булінгу є право вимагати компенсації за заподіяну шкоду від винних осіб шляхом подання позову до суду згідно з Цивільним кодексом України.

Розміри відповідальності:

Розмір штрафу визначається відповідно до серйозності порушення та може бути встановлений судом.

У разі кримінальної відповідальності можлива позбавлення волі або інші обмеження свободи.

В Україні відповідальність за булінг регулюється рядом законодавчих актів, зокрема:

  1. Кримінальний кодекс України: Зокрема, статті про тілесні ушкодження, злочини проти гідності людини, включаючи застосування фізичного або психічного насильства.
  2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Тут можуть бути визначені адміністративні санкції за неприпустиму поведінку, наприклад, за образливі висловлювання чи фізичні конфлікти.
  3. Закон України “Про освіту”: Визначає права та обов’язки учнів та педагогічного персоналу, а також забезпечує механізми захисту від насильства та дискримінації в освітніх закладах.
  4. Цивільний кодекс України: Відповідальність за заподіяну шкоду може бути встановлена в цивільному порядку.
  5. Закон України “Про захист дітей від інформації, що може завдати шкоди їх здоров’ю та розвитку”: Визначає заходи щодо захисту дітей від негативного впливу насильства в інформаційному просторі.

Ці закони створюють правову базу для визначення та покарання негативних форм поведінки, включаючи булінг, і встановлюють відповідні механізми захисту та відповідальність за їх порушення.

Підготувала соціальний педагог Світлана Ксьондзик