Розвивальний потенціал рухливої гри у становленні довільної поведінки дошкільника

Серед різноманіття дитячих iгоp рухлива гра вирізняється тим, що дає змогу найповніше задовольнити потребу дошкільника в руховій активності. Цю можливість забезпечує постійна зміна швидкості, темпу та різноманітність рухів. Під час рухливої гри реалізуються одразу два природні прагнення дитини — бажання грати і потреба в постійному русі, а ще — у дитини розвивається здатність витримувати фізичні навантаження. Оскільки гра передбачає досягнення цілей, то дитина шукає нові оригінальні способи виконання рухів і випробовує різні варіанти оволодіння простором, аби цих цілей досягти.

Формування довільних дій у грі

Участь дитини у рухливій грі за власним бажанням, без примусу з боку дорослого, є зазвичай високо вмотивованою діяльністю. Це дає дитині змогу повноцінно розвиватися, а саме:

У грі розвиток відбувається природно, легко, на позитивному емоційному фоні. Тому якщо специфічні дитячі види діяльності — пізнавальна, образотворча, музична — не пов’язані з ігровою, то регулятивні можливості дитини значно нижчі.

Довільна поведінка, яку дитина демонструє у грі, вказує на можливі прояви цілеспрямованості, наполегливості і витримки надалі — під час занять будь-якою іншою діяльністю.

Уявна ситуація гри з доступним і цікавим змістом — ігровим задумом, в яку «входить» дитина, захоплює  її  настільки, що вона втрачає ситуаційні зв’язки з навколишньою дійсністю. Реальні предмети, які поза грою могли б привернути увагу дитини і відволікти її від цілеспрямованих дій, під час гри дивним чином втрачають свою спонукальну силу.

Дитина починає діяти не так, як це робила раніше, — безпосередньо й імпульсивно. ЇЇ ігрові дії поступово стають довільними: більш свідомими та підпорядкованими встановленим правилам гри. А колектив учасників гри, зі свого боку, стимулює, підтримує і контролює виконання дитиною правил.

Ігрові правила містять модель поведінки дитини під час гри і розкривають перед нею задум, ігрові дії. А реалізація цих дій є важливою умовою досягнення дитини особистого успіху і встановлення ефективної взаємодії з іншими учасниками гри.

У рухливій грі дитина дошкільного віку поряд із задоволенням, яке вона отримує в процесі емоційно забарвленої рухової активності, у невимушеній формі вправляється в довільних способах дій.

Дотримання правил як показник розвитку

Виконання дітьми правил гри є важливою умовою розв’язання розвивальних завдань, на які спрямована та чи інша рухлива гра.

Наприклад, метою гри «Спіймай комара» є закріплення й удосконалення в дітей четвертого року життя такого основного руху, як стрибки на місці, та вміння узгоджувати їх із зоровим сигналом. Тому головними правилами гри є такі:

Часто діти, особливо молодшого дошкільного віку, так захоплюються цікавим сюжетом гри, наслідуючи її персонажів, що забувають про необхідність правильно виконувати рухи і дії. Піддаючись ситуативним бажанням, вони порушують встановлені правила. У такому разі гра перетворюється лише на дитячу розвагу — весело проведений час у колі однолітків. Розвивальний ефект гри при цьому зводиться до мінімуму.

Керуючи ходом гри, ми маємо наполягати на обов’язковому виконанні дітьми ігрових правил. Для цього слід використовувати різні прийоми управління дитячою поведінкою.

Здатність дітей дотримуватися правил гри свідчить про рівень сформованості в них уміння довільно регулювати (уповільнювати, затримувати або відтворювати, пришвидшувати) свої рухи і дії відповідно до свідомо прийнятої мети — наслідування зразка, виконання інструкції, правила. Протягом дошкільного віку в дітей поступово розвивається вміння підпорядковувати свою поведінку вимогам, які містяться у правилах гри. Залежно від рівня сформованості в дітях довільних дій ми маємо застосовувати відповідні прийоми, які допомагають дітям дотримуватися ігрових правил.

Діючи за ігровими правилами, діти вчаться різним чином регулювати свою поведінку: активізувати рухи за сигналом, виявляти витримку, утримуватися від заборонених дій, чергувати дії.

Отже, рухлива гра в дошкільному віці створює сприятливі умови для розвитку довільної поведінки дітей — здатності підпорядковувати свої дії ігровим правилам і цілеспрямовано досягати поставлених цілей в інших дитячих видах діяльності.