Технологія «Театр етичних мініатюр»

Одним з найважливіших аспектів багатогранного процесу становлення особистості є засвоєння дітьми духовних і моральних цінностей. Особливо дієвою в цьому напрямі освітнього впливу є театральна діяльність. Саме театр розкриває перед дітьми сутність цілком життєвих ситуацій, спонукає до прояву власних почуттів та емоцій, співпереживання, засудження негативних людських рис і поведінки, навчає думати й робити висновки.
Період дошкільного віку є інтенсивним для засвоєння дітьми суспільної моралі. Саме в цьому віці відбувається первинне засвоєння моральних норм у вигляді образів, так званих етичних уявлень. Украй важливо в цей період цілеспрямовано прищеплювати дітям знання про моральність, людські цінності. Адже відсутність духовного впливу на дитину в дошкільному віці дуже складно компенсується в майбутньому.
Етичні уявлення – найбільш адекватна віковим особливостям дошкільників форма засвоєння
суспільної моралі. Адже кожна моральна категорія для дитини абстрактна, поки вона не втілиться в конкретні образи людей або події навколишньої дійсності. Сформовані етичні уявлення надалі є « фільтром», через який проходить вся інформація, надана ззовні. Фахівці, які вивчають цю проблему, зокрема доктор психологічних наук Іван Бех, обґрунтовують необхідність пошуку оптимальних форм демонстрації моральної норми не у вигляді поняття, а у формі конкретної події, вчинку або наочних моделей. Безперечно, найефективніше розвиток етичних уявлень відбуватиметься в реальних ситуаціях, де діти можуть як спостерігати моральні зразки поведінки, так і включатися в них.
Загальновідомо, що значним виховний потенціал містить дитяча художня література. Та які літературні твори використовувати в роботі з дітьми, щоб достукатися до серця, торкнутися струн душі маленької дитини?
На нашу думку, неоціненне значення для духовно – морального розвитку дошкільників мають етичні мініатюри Василя Сухомлинського. Короткі розповіді, притчі, казки – поетичні, емоційні, щирі, дотепні, з глибоким підтекстом – вони пронизані любов’ю до дитини. Ненав’язливо, часом обережним натяком, навчають дитину доброзичливості, поваги до старших, благородності у вчинках, тонко стосуються різних тем духовності, моральності, філософії життя.

Зміст технології театру етичних мініатюр.

Психологам і педагогам відомо багато способів формування особистості дитини на основі творів художньої літератури. Серед них важливе місце посідає театр. Це особливий, синкретичний вид мистецтва органічно поєднує в собі:

Він дає дитині змогу глибше пізнати себе, власний внутрішній світ, спонукає її до самовдосконалення, сприяє формуванню естетичних почуттів та емоцій.
Головним гаслом діяльності є: «Засіяти добром дитячі душі!». Основна мета – наочно продемонструвати дітям за допомогою інсценування літературного твору різні моделі поведінки людей у тій чи тій ситуації, обговорити та поміркувати над такими складними моральними категоріями, як: добро – зло, погано – добре, спонукати дитину до пошуку позитивних моделей спілкування людей одне з одним.
Основний зміст цієї технології полягає в тому, що діти – артисти інсценізують перед глядачами (сім’єю, друзями) короткий художній твір (мініатюру), в основу якого покладена морально – етична проблемна ситуація. Після показу, дорослий, аналізує запропоновану ситуацію та підводить дітей до узагальненого висновку.

Застосування технології театру етичних мініатюр дає нам змогу:


Використовуємо твори таких авторів, як : Василя Сухомлинського, Валентина Осєєва, Любов Воронкова, Володимир Сутєєв, Олександра Лопатіна, Марія Скребцова та ін.. Добираючи художні твори, враховуємо:

  1. відповідність обраній темі;
  2. доступність по віку;
  3. невеликий обсяг;
  4. динамічність сюжету;
  5. наявність проблемної ситуації.

Театр етичних мініатюр – це гімнастика для розуму, праця для душі, відкриття, одкровення! І як важливо, що першовідкривачами є самі діти, які виростають творчими, активними, емоційно чуйними та чемними.