“Маленькі кухарі”

Комбіноване заняття (мовленнєвий та соціальний розвиток).
Завдання:
Закріпити й уточнити знання дітей про професії працівників дошкільного закладу. Продовжувати вчити орієнтуватись в назвах професій та трудових діях.
Активізувати словник дітей іменниками та дієсловами. Вправляти в умінні узгоджувати іменники в орудному відмінку однини в реченні.
Знайомити дітей з найпростішими правилати етикету. Закріплювати знання правил мовного етикету: найпростіші форми вітання, прощання, прохання, звертання.
Вправляти дітей в умінні користуватися кухонним приладдям.
Формувати вміння орієнтуватися в межах групової кімнати.
Розвивати пізнавальні здібності, вміння аналізувати, зіставляти, узагальнювати, робити елементарні висновки, висувати припущення.
Створювати сприятливі умови для розвитку креативності дитини, прояву ініціативи.
Виховувати охайність та дбайливе ставлення до предметів побуту, позитивне ставлення до заняття, підтримувати інтерес до довкілля.
Виховувати бажання допомагати іншим, чуйність, доброзичливість.