Моторика: рефлекторні вправи

моторика синдром Дауна

Дітям з особливими потребами, а особливо дітям із синдромом Дауна потрібне раннє втручання дорослих. Програма раннього втручання дає знання про особливості розвитку дітей раннього віку. Знання особливостей розвитку дітей раннього віку із синдромом Дауна допоможе дорослим правильно здійснювати фізичне виховання малюків, спостерігати за їхнім фізичним і психічним розвитком. Як не згадати висловлювання К. Д. Ушинського, який зазначав з цього приводу, що бажання виховати людину в усіх відношеннях має спиратися на пізнання її у всіх відношеннях.

Важливе значення в ранній період для дітей з синдромом Дауна має заняття рефлекторними вправами, до яких входять:

Цінність рефлекторних вправ полягає у тому, що вони розвивають функції мускулатури та тулуба, дають можливість діагностувати наявність вроджених рефлексів у малюка. Тобто рефлекторні вправи базуються на вроджених рефлексах малюка і мають на меті зміцнення мускулатури, нормалізації м’язевого тонусу, що так важливо для дітей із синдромом Дауна. З такими дітьми перші місяці життя проводять пасивні вправи та пасивно-активні вправи. Цінність пасивних вправ полягає у зміцненні всієї мускулатури дитини, розвитку згинальних і розгинальних дій рук, ніг та тулуба.