Інформація про отримані товари, роботи, послуги як благодійна допомога 2018

Звіт за І квартал 2018р.