Логопедичне заняття

батькам відео

Мета: використання схеми у логопедичній роботі (схеми речень, описові схеми). Складання речень з прийменником -в-, -у-. Підбір ознак предметів. Розвиток комунікативних навичок (діалогічне мовлення)